Waardevol groen behouden

In de onderzoeksfase kijken we altijd goed naar de bestaande kwaliteiten van het kavel. Rondom de villa is veel groen te vinden dat veelal bestaat uit specifieke beplanting en bomen, typerend voor het dynamische duinlandschap. Zo vind je er o.a. zomereik, dennen en witte abelen die grillig gevormd zijn door de wind. We schonen het landschap op waar nodig en behouden waar het kan.

Zowel de bewoners als de studio waren het namelijk eens: behoud van groen is het uitgangspunt. Zo gaat de villa niet alleen op in het landschap, maar bieden de volwassen bomen ook privacy en beschutting aan de bewoners en kunnen zij ongestoord van het terras gebruik maken.

Aan de voorzijde van de woning kiezen we ervoor om het omliggende terrein wat opener te maken en het panorama vanuit de villa te verrijken. Hierdoor ontstaat ook een glooiend contrast tussen de open voorzijde van de woning en de gesloten achterzijde. De voorzijde is gefocust op het uitzicht op de zee, de achterzijde op fijne verblijfsplekken in de luwte waarbij we dankbaar gebruik maken van het besloten duinbos.

Verschillende plekken

In het tuinontwerp hebben we de kavel opgedeeld in verschillende plekken. Denk aan de informele parkeerplaats en verschillende terrassen rondom de villa. De bereikbaarheid van deze plekken was een belangrijk onderdeel tijdens het ontwerpproces. Hier vormden de hoogteverschillen een mooie uitdaging voor het team. Een grote vlonder rondom de woning met diverse hoogtes verlengt het leefgedeelte en versterkt het binnen-buiten leven. Het uitzicht staat bij al deze zitplekken centraal.

Meer lezen over een tuin in duinsfeer? Zie dan ook project Villatuin aan de Kust.