Werkwijze particuliere projecten

Fase 0 | Inventariseren

Vroegtijdig bij een project betrokken worden levert een grote meerwaarde op. We kunnen dan gelijk al onze ervaring toevoegen om zo de maximale potentie uit het project te halen. We beginnen daarbij met een grondige analyse waarin we de kavel laten inmeten en de vitaliteit van de bestaande bomen en bodem in kaart brengen. Zo nodig laten we ook een check uitvoeren op het bestemmingsplan.

Vervolgens gaan we ‘echt’ aan de slag en plannen daarvoor een startoverleg op locatie. Zo leren we elkaar én de plek nog beter kennen. Vaak is het tuinontwerp een schakel in een groter proces en is er ook een architect voor de woning betrokken. Graag stemmen wij vroegtijdig in het proces af met de architect om meteen vanaf het begin binnen en buiten met elkaar te verbinden. Hoe uitgebreider de input, hoe beter het tuinontwerp zal aansluiten bij de wensen.

Alle verzamelde informatie verwerken we vervolgens tot een eerste concept presentatie waarin we de mogelijkheden van het project verkennen. Optioneel kunnen we hier door onze interne Technisch Adviseur ook een investeringsbegroting aan laten toevoegen zodat we samen gelijk ook een financiële lijn kunnen uitzetten.

Fase 1 | Schets Ontwerp

Het tuinontwerp proces delen we op in twee delen; het Schets Ontwerp en het Voorlopig Ontwerp.

In de eerste fase, het Schets Ontwerp richten we ons op de lijnvoering en het logisch aan elkaar koppelen van de ruimtes en functies. Als input voor het tuinontwerp gebruiken we de uitgebreide analyse van de inventarisatie. De Project Architect is hiervoor in de lead en bereid een uitgebreide presentatie voor. Naast een grote plankaart voegen we daar ook een A3 presentatieboek, materialenpalet en een kostenraming aan toe.

Tijdens de presentatie op de studio gaan we stap voor stap door het ontwerp en checken zo samen of onze creativiteit alle wensen goed heeft vertaald. Vaak ontstaan er nu nieuwe inzichten en soms zelfs wensen. Deze nemen we uiteraard mee in de volgende fase.

Fase 2 | Voorlopig Ontwerp

In de tweede fase van het ruimtelijk ontwerp, het Voorlopig Ontwerp, vertalen we het eerste ontwerp in een compleet 3D ontwerp. Het tuinontwerp komt nu echt tot leven! De realistische 3D-beelden laten alle aspecten van het ontwerp zien en geven ook een goed beeld van de materialen die we zouden willen gaan toepassen.

Naast de 3D-beelden voegen we ook een beplantingsconcept toe waarin we met referentiebeelden alvast een eerste beeld geven van de beplanting die we voorstellen en hoe deze per seizoen de sfeer in de tuin zal laten veranderen.

Uiteraard bereiden we weer een complete presentatie voor met grote plankaart, presentatieboek en materialenpallet. Ook de kostenraming wordt geüpdatet op de punten waar het tuinontwerp is veranderd. Zo zorgen we dat we in de volgende stap goed voorbereid zijn om met een uitvoerende partij te kunnen gaan praten.

Fase 3 | Definititief Ontwerp

Het Definitief Ontwerp is de eerste belangrijke stap om van het ruimtelijk ontwerp naar de uitvoering over te gaan. Het tuinontwerp staat nu en het is tijd om alle technische details uit te werken. Zo kan een uitvoerende partij een goed onderbouwde prijs maken.

We starten met het doornemen van het ontwerp op locatie met een mogelijke hovenier. Daar bekijken we nogmaals de kwaliteit van de bodem, de mogelijkheden van toegang voor groot materiaal, hoogteverschillen, aansluitingen op de gevel, kabels en leidingen tracés, enz. Op basis hiervan werken wij de tekeningen nog één stap verder uit met technische details en voegen we naast een compleet beplantingsplan ook een lichtplan toe. De hovenier heeft hiermee alle informatie om een goed onderbouwde prijs te maken.

Zodra de hovenier zijn prijs gereed heeft en deze door onze Project Architect en Technisch Adviseur op compleetheid en prijs zijn gecheckt, plannen we een afspraak om alles door te nemen. De hovenier presenteert zijn prijs en afhankelijk van de gekozen manier van begeleiden besluiten we samen tot vervolgacties richting de laatste stap: De uitvoering!

Fase 4 | Realisatie en beheer

In de laatste stap van het proces richten we ons vol op de realisatie van het ontwerp. Gaan er nieuwe bomen worden geplant? Dan gaan we graag samen naar een boomkweker om precies de juiste bomen uit te zoeken. Daarnaast zoeken we ook vaak samen naar meubels en accessoires voor de terrassen.

Tijdens de tuinaanleg zijn we nauw betrokken en checken stap voor stap of het ontwerp conform het ontwerp wordt uitgevoerd. Dit noemen we esthetische bouwbegeleiding waarbij we in samenwerking met de hovenier zorgen dat het project ook onder zijn verantwoordelijkheid technisch naar volledige tevredenheid wordt opgeleverd.

Na oplevering begint de tuin aan zijn natuurlijke ontwikkeling. Goed beheer waaronder nazorg van de beplanting, helpt om de ontwikkeling te sturen en ervoor te zorgen dat de tuin elk jaar alleen nog maar mooier wordt. Zo kunnen we het maximale resultaat te behalen zoals we in de ontwerpfase samen als droombeeld hebben doorgenomen.