Werkwijze zakelijke projecten

Fase 0 | Initiatieffase

Vroegtijdig bij een project betrokken worden levert een grote kwalitatieve meerwaarde op. We kunnen we kunnen op deze manier meteen vanaf het begin onze ervaring toevoegen We beginnen daarbij met een grondige analyse waarin we het projectgebied laten inmeten en de vitaliteit van de bestaande bomen én groen in kaart brengen. Zo nodig laten we ook een check uitvoeren op het bestemmingsplan.

Vervolgens gaan we ‘echt’ aan de slag en plannen daarvoor een startoverleg. Zo leren we elkaar en de plek nog beter kennen. Ons doel is om heldere ontwerpuitgangspunten vast te stellen. Vaak zijn we daarbij op zoek naar ‘de vraag achter de vraag’ om zo te achterhalen hoe we onze meerwaarde zo goed mogelijk kunnen leveren.

Alle verzamelde informatie verwerken we vervolgens tot een eerste concept-presentatie waarin we de mogelijkheden van het project verkennen. Optioneel voegt onze interne Technisch Adviseur een investeringsbegroting toe, zodat we samen gelijk een financiële lijn kunnen uitzetten.

Fase 1 | Schets Ontwerp

Het maken van een Schets Ontwerp begint met het opstellen van een duidelijk visie; welke ambities zijn er en hoe denken we die te kunnen bereiken? Dit vertalen we in een ruimtelijk concept. We ordenen daarmee de belangrijkste ingrepen en zorgen dat deze elkaar onderling versterken.

Het Schets Ontwerp zelf bestaat naast een compleet opgewerkte plankaart uit veel ondersteunende beelden. Zo maken we onze visie inzichtelijk en checken bij onze opdrachtgever(s) of het geschetste beeld aanspreekt. Uiteraard zorgen we daarbij dat alle opgestelde uitgangspunten in het ontwerp zijn verwerkt.

Een laatste belangrijk onderdeel van het Schets Ontwerp is de kostenraming. Hierin stellen we op basis van eenheidsprijzen en ervaring een eerste overzicht van de totale bovengrondse investering op. Uiteraard zit hier een percentage onvoorzien in. Dat is ook hoe we het Schets Ontwerp zien; een eerste compleet ontwerp met een (ruimtelijke) speling van 1,0 m. Een ontwerp wat we in iedere verdere fase steeds nauwkeuriger uitwerken.

Fase 2 | Voorlopig Ontwerp

Nadat het Schets Ontwerp is gepresenteerd en van de benodigde feedback is voorzien, werken onze landschapsontwerpers door in de volgende fase; het Voorlopig Ontwerp.
In het Voorlopig Ontwerp werken we het complete ontwerp een slag verder uit. We doen daarbij uitspraken over de toe te passen materialen, beplanting, meubilair en verlichting.

Onze 3D visualisaties spelen in de Voorlopig Ontwerp fase een belangrijke rol. Alle visie én feedback van het Schets Ontwerp is hierin vertaald tot een omgeving waarin het ruimtelijk geheel goed te zien is. Onze 3D beelden zijn daarbij bewust ingetogen van stijl zodat we met een realistische blik naar het potentiële eindbeeld kijken.

In het Voorlopig Ontwerp besteden we naast de 3D visualisaties ook veel aandacht aan het opstellen van profielen. We testen daarmee nadrukkelijk of de plannen goed aansluiten op de omgeving en of eventuele hoogteverschillen goed worden opgevangen. Tenslotte voeren we ook een update op de kostenraming door. Samengevat zou je kunnen zeggen dat we in het Voorlopig Ontwerp het Schets Ontwerp verder uitwerken en de ‘speling’ binnen de ontwerplijnen daarbij verkleinen van 1,0 m tot 0,5 m.

Fase 3 | Definitief Ontwerp

Als het Voorlopig Ontwerp is gepresenteerd en vastgesteld, is het tijd voor de laatste ontwerpfase; het Definitief Ontwerp. In het Definitief Ontwerp werken we alles tot in detail uit. Niet alleen in profielen, maar ook in details. Hoe moeten materialen worden verwerkt, wat zijn de overgangen daartussen en hoe lossen we hoogteverschillen op?

Al de materialen die we willen toepassen worden specifiek omschreven. Verhardingen, maar ook meubilair en verlichting. Specifieke aandacht geven we daarbij aan de toe te passen beplanting. Onze beplantingsexperts werken hiervoor een compleet beplantingsplan uit wat naast de toe te passen beplantingssoorten, ook inzicht geeft in de plantverbanden, onderlinge plantafstanden en uiteraard hoeveelheden.

Het beplantingsplan alleen vinden we echter niet afdoende om de kwaliteit van het ontwerp te borgen. Graag voegen daar ook een beheeradvies aan toe zodat na aanleg de beplanting zich ook daadwerkelijk tot het afgesproken eindbeeld kan gaan ontwikkelen. Tezamen met een update van de kostenraming geeft dit een complete uitwerking van de plannen die voor de uitvoering kunnen worden voorbereid.

Fase 4 | Werkvoorbereiding en uitvoering

In de laatste fase bereiden we in bouwteamverband de daadwerkelijk uitvoering voor en begeleiden we de uitvoering als deze gestart is. We beginnen daarbij met esthetische begeleiding van het Technisch Ontwerp of bestek. Vaak wordt dit door een partij uit ons netwerk uitgevoerd of voorziet de opdrachtgever hier zelf in. Belangrijk is dat we ook hier de gezamenlijke afgesproken kwaliteit controleren zodat de realistische blik op uitvoering die we in de ontwerpfase hebben uitgezet, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Nadat het Technisch Ontwerp / bestek is afgerond wordt het overgedragen aan de aannemer. Wanneer nodig staan we ter beschikking voor het beantwoorden van vragen en het voorbereiden van de uitvoering. We selecteren de toe te passen beplanting en bomen bij kwekers en zorgen bij levering dat deze gecontroleerd worden op vitaliteit en kwaliteit.

Tenslotte zijn we naast de regelmatige bouwbezoeken ook op locatie aanwezig om de beplanting te helpen uitzetten als onze specifieke kennis daarvoor gewenst is. Zo zorgen we dat we in (bouw)teamverband elkaar aanvullen en de investering van onze opdrachtgevers rendeert in de kwaliteit die wordt gerealiseerd.