Landschapsontwerp
laten maken

Wij hebben de overtuiging dat een goed ontworpen buitenruimte het verschil maakt tussen ergens zijn en je écht thuis voelen. Wanneer we werken aan een landschapsontwerp, creëren we harmonie tussen architectuur, landschap en leefstijl.

Team van ervaren landschapsontwerpers

Ons team van landschapsontwerpers heeft ruimschoots ervaring in het ontwerpen van buitenruimte. Van stationsgebied tot golfbaan of zorgtuin; bij elke opdracht kijken we wat de wensen van de opdrachtgever en de eindgebruiker zijn en hoe we dit kunnen vertalen naar een goed ontwerp.

Onze expertise

Elke opdracht vraagt een eigen aanpak. Er zijn echter twee pijlers die voor ons altijd centraal staan; de eindgebruiker en (groene) kwaliteit. Het eindresultaat is plek specifiek, helder in lijnvoering en bevat een goede balans tussen architectuur en landschap. Van grote schaal tot maakbare details en de juiste beplanting; het ontwerp moet op elke schaal goed doordacht zijn. Onze landschapsontwerpen zijn vanzelfsprekend en komen volledig tot zijn recht door een logische aansluiting op de context.

Aandacht voor de omgeving, historie en het gebruik

Een landschapsontwerp staat niet op zichzelf. Waardevolle karakteristieken uit het landschap, kwalitatieve bestaande bomen en aansluitingen met de omgeving zijn belangrijk om een goed ontwerp te realiseren. Ook moet er rekening gehouden worden met de historie van een plek. We zoeken altijd naar een manier waarop we de voorgeschiedenis van een plek tot een meerwaarde kunnen maken in het landschapsontwerp.

Het ontwerpproces

Een landschapsontwerp maken we nooit alleen. Het vraagt om een werkwijze waarbij we nauw samenwerken met onze opdrachtgevers, partners, architecten, stedenbouwkundigen en tal van andere adviseurs. In het ontwerpproces doorlopen we verschillende fases.

De eerste fase van het landschapsontwerp is de Initiatieffase. We beginnen met een grondige analyse van het landschap, waarbij we het projectgebied laten inmeten en de vitaliteit van de bestaande bomen en het overige groen in kaart brengen. Zo nodig laten we ook een check uitvoeren op het bestemmingsplan. In het startoverleg leren we elkaar en de plek nog beter kennen en brengen we de wensen in kaart. We zijn daarbij altijd op zoek naar ‘de vraag achter de vraag’, om zo te achterhalen hoe we onze meerwaarde zo goed mogelijk kunnen leveren. Alle verzamelde informatie verwerken we vervolgens tot een eerste concept-presentatie waarin we de mogelijkheden van het project verkennen. Optioneel voegt onze interne Technisch Adviseur een investeringsbegroting toe, zodat we samen gelijk een financiële lijn kunnen uitzetten.

Hierna volgt het Voorlopig Ontwerp waarbij we kijken naar de toe te passen materialen, de beplanting, het meubilair en de verlichting. Onze 3D visualisaties spelen hierbij een belangrijke rol. We besteden daarnaast ook veel aandacht aan het opstellen van profielen. We testen daarmee nadrukkelijk of de plannen goed aansluiten op de omgeving en of eventuele hoogteverschillen goed worden opgevangen. Tenslotte voeren we ook een update op de kostenraming door.

In het Definitief Ontwerp wordt alles tot in detail uitgewerkt. Alle materialen die we gebruiken, worden specifiek omschreven. Onze beplantingsexperts werken een compleet beplantingsplan uit en voegen daar een duidelijk beheeradvies aan toe, zodat het landschap zich na oplevering ontwikkelt tot het afgesproken eindbeeld.

 

De laatste fase is die van de werkvoorbereiding en uitvoering. In bouwteamverband controleren we de afgesproken kwaliteit en dragen we het proces over aan de aannemer. Tot slot zijn we regelmatig bij de aanleg aanwezig om ervoor te zorgen dat de investering van onze opdrachtgevers rendeert in de kwaliteit die wordt gerealiseerd.

Ontwerp laten maken

 

Studio REDD: ervaren landschapsontwerp bureau

Heb jij een goed landschapsontwerp nodig voor de buitenruimte? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van ontwerpers staat voor je klaar om met je mee te denken!