plattegrond golfterrein cromvoirt

De landschappelijke context

Wanneer onze visie wordt gevraagd kijken we altijd naar een aantal zaken. De landschappelijke omgeving vormt daarbij een belangrijke inspiratiebron. Het terrein is omringd door de Loonse en Drunense Duinen. Dit gebied bestaat uit droge heide, naald -en eikenbossen. De inheemse beplanting vormt een basis binnen een vooral ingetogen concept. De aangeplante bomen en beplanting zorgen voor wasdom van het terrein.

We kiezen ervoor om de organische vormen, glooiing en texturen van het landschap toe te passen op het ontwerp. Hetzelfde geldt voor de beplanting. Zo staat er onder andere grove den, ruwe berk en gaspeldoorn op het terrein. We zorgen voor een ingetogen ontwerp dat goed past in de omgeving. Als het ware lijkt het alsof de wegen en het terrein er altijd al hebben gelegen.

Routing

Bij het ontwerp van een recreatieterrein zijn bereikbaarheid en routing van groot belang. Dit vereist veel vooronderzoek. Verschillende specialisten werden bijeengebracht om het gebruik van een dergelijk terrein in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt. Zo brengen we routes aan die zorgen voor een logische toegang tot het clubhuis, het restaurant, het half-way house en het parkeerterrein. In deze routing is er ook rekening gehouden met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van leveranciers.

De brug verbindt

Een deelproject was het ontwerpen en inpassen van een brug. Deze brug verbindt twee compartimenten van het terrein. Belangrijke referentie voor deze brug is de Ponte Palazzo brug (Paleisbrug) te Den Bosch. De eigenaar is erg gecharmeerd van deze brug. Het betreft een brug met een stedelijke look. Daarom hebben onze ontwerpers een aantal voorstellen gedaan om de brug in te passen in de context van het golfbaan landschap.

Uiteindelijk is de keuze gemaakt voor een cortenstalen raamwerk met dito bekleding. Een markante den markeert het midden van de brug. Over de brug is diverse beplanting geplaatst waardoor het landschap over de brug doorloopt.