Inrichting van de kerk

De bewoners hebben een ruime tuin op het Zuiden. In het ontwerp hebben we een voorstel gedaan voor de erfafscheidingen, zodat er een universeel beeld ontstaat. Iedere bewoner is vervolgens vrij om de eigen tuin naar wens in te richten. Tegen het hekwerk worden verschillende klimplanten geplaatst. De variatie van klimplanten vergroot de ecologische waarde direct rondom de kerk.

Om de privacy van de bewoners te waarborgen zijn in de buitenruimte meerdere meerstammige bomen geplaatst. Met zicht op het groen kijkt men daardoor niet zomaar binnen bij de overburen. Tussen de tuinen en het aangrenzende fietspad is een strook aangebracht waar de bergingen van de bewoners op worden geplaatst. Op deze bergingen zijn zonnepanelen geplaatst om zo duurzame energie op te wekken voor de woningen.

Daktuin met knipoog naar het verleden

Het nieuwe appartementengebouw beschikt over een daktuin. Met het ontwerp voor de daktuin geven we een knipoog naar oude kerk- en kloostertuinen. De daktuin heeft een rigide structuur. In het midden van de daktuin maken we een verblijfsplek. De meerstammige bomen die deze plek vergezellen zorgen voor privacy en beschutting. Biodiversiteit is, zoals bij vele van onze projecten, een belangrijk onderdeel van ons ontwerp. De plantvakken worden gevuld met organische en ruige plantstructuren die ecologisch waardevol zijn.

Het Kerkplein in ere herstellen

Jarenlang is het entreeplein van de Heilig Hartkerk minder aantrekkelijk geweest. De tand des tijds speelde daarbij een belangrijke rol. Het ontwerp voor de buitenruimte moet ook dit plein een nieuw aanzicht gaan geven, het daarmee in ere herstellen en voorbereiden op de toekomst.

De statige baronielaan wordt gekenmerkt door de vele lindebomen die er staan. Op het entreeplein van de kerk komen ook 2 markante lindebomen terug, deze verspringen uit de laanstructuur en openen hiermee het zicht naar de monumentale voorgevel van de kerk.

Op het entreeplein en in de voortuin van de pastoriewoning, komen verschillende vaste planten en siergrassen. Deze zorgt niet alleen voor kleur, maar dit is ook aantrekkelijk voor vogels en insecten, hetgeen de biodiversiteit rondom het kerkplein ten goede zal komen.

Parkstrook rondom de woningen

De woningen worden omringd door een parkstrook. De inleiding van deze strook wordt vergezeld door verschillende magnolia’s die ook de strook kleur geven. Ook worden er blobs met gras geplaatst die de groene structuren rondom de woningen verder benadrukken.

Wil je een professioneel advies of een uitgewerkt plan en zoekt u daarvoor een landschapsarchitect? Neem dan via onderstaande wegen contact op en onze ontwerpers denken graag met je mee.

Credits 3D beelden architectuur: De Bonth van Hulten/Gerhard Vermeulen