Ontwerp park Fonkel Breda

Stap 1: Landschap omarmt het gebouw

Rondom het gebouw introduceren we een groene zoom met glooiend karakter. Ons doel is een rustige overgang tussen gevel en openbare ruimte te ontwerpen waarin rechtlijnig en organisch elkaar ontmoeten. Het gebouw zelf is gebouwd op een half verdiepte parkeergarage en steekt daarmee boven het maaiveld uit. De groene zoom pakt deze hoogteverschillen in en overbrugt het verschil ten opzichte van het maaiveld middels taluds op natuurlijke wijze.

Stap 2: Verankering in het landschap

Vanuit het gebouw zijn er vier zogenaamde ‘lopers’ die als een entreeplein in de groene zoom steken. De lopers worden onderling verbonden door een informele padenstructuur die aansluit op functies zoals spelen maar ook waterberging. De paden zorgen nu voor een interne verbinding maar zijn tegelijkertijd ook zo ontworpen dat ze in de toekomst deel kunnen uitmaken van een grotere parkstructuur.

Stap 3: Openbaar, collectief en privé

De groene ruimte rondom het gebouw is opgedeeld in drie zones; openbare ruimte, collectieve ruimte en privé buitenruimte. De buitenste rand (het ‘parkgedeelte’) is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Boven op de parkeergarage bevindt zich een collectieve binnentuin die alleen voor bewoners toegankelijk is. Tenslotte zijn er aan de grondgebonden woning terrassen gekoppeld die logischerwijs alleen privé voor de bewoners toegankelijk zijn.

Ontwerp binnentuin Fonkel Breda

Verbonden met het landschap

Als basis voor het nieuwe landschap zijn door het hele plangebied zoveel mogelijk bestaande bomen behouden. Uiteindelijk is het gelukt 50% van de bomen die in het ontwerp zijn opgenomen uit bestaande bomen te laten bestaan. Deze volwassen bomen geven karakter en sluiten aan op de bestaande boomstructuur van de Tuinzigtlaan. Elke entree van het gebouw is vervolgens voorzien van een pleintje die de plek in het landschap meer bijzonder maakt. De relatie van binnen naar buiten verzachten we middels glooiende grondlichamen met laagblijvende beplanting die het hoogteverschil van de parkeergarage ten opzichte van het maaiveld maskeren.

Rondom het gebouw ligt een verhoogde padenstructuur die zowel de verschillende entree pleintjes verbindt alsook toegang geeft tot de speelplekken en wadi’s. Het landschap is daarvoor klimaat robuust ontworpen en wordt ingezaaid in verschillende bloemrijk grasland mengsels waarvan die in de wadi’s uiteraard bestand zijn tegen sterk wisselende waterstanden.

Centrale binnentuin

Het stedenbouwkundig ontwerp voor het gebouw voorziet in een compact ensemble. De rooilijn aan de kant van de Tuinzigtlaan is hierin bewust teruggelegd waardoor aan de straatzijde extra ruimte ontstaat en het gebouw geheel door groen wordt omgeven. In de architectuur is vervolgens zo door ontworpen dat ondanks de compacte opzet, er maar liefst 236 appartementen in het gebouw passen, waarvan 15% sociale huur.

Het centrale hart van het gebouw is een grote binnentuin die boven op de half verdiepte parkeergarage is gesitueerd. Het is dé plek voor de bewoners om samen buiten te zijn en elkaar te ontmoeten.

Het beplantingsplan voor de binnentuin voorziet in een combinatie van siergrassen en vaste planten die door de seizoenen heen een wisselend beeld geven. Het beheer is in handen van de VVE waardoor wordt gewaarborgd dat de beplanting ook door de tijd heen met voldoende budget kan worden onderhouden.

Een voormalige LTS verandert zo in een bruisende en groene woonomgeving. Project Fonkel!