Bachmanhof Breda waterbeging

Bachmanhof Breda: Van braakliggende grond naar stijlvolle hof

In samenwerking met DAT architecten zijn we ontwerpend aan de slag gegaan wat resulteerde in een hof met diversiteit in architectuur en een collectieve groene buitenruimte. Bij ons eerste locatiebezoek was het gebied nog volledig onbebouwd. Er stonden een aantal appelbomen, wat afgebroken schuurtjes en de grond bevatte veel puin. Een mooie uitdaging om architectuur en natuur tot één geheel te laten samensmelten en zo een fijne, leefbare en groene woonomgeving te creëren.

Het project bestaat uit één grote hof met een aantal stegen die functies als toegang en parkeergelegenheid bieden. Het stedenbouwkundig plan biedt veel diversiteit; er zijn verschillende typen woningen gebouwd. We hebben er daarom voor gekozen om de buitenruimte qua uitstraling rustig te houden. Een voorbeeld hiervan is de eenduidige vloer van gebakken klinkers die van gevel tot gevel doorloopt. Elke woning heeft een geveltuin gekregen in een organische, ronde vorm waarin een heester en siergrassen zijn geplaatst. Deze ronde vormen geven een mooi contrast met de strakke architectuur en zijn allemaal met groen ingevuld. De ‘vloer’ van klinkers is daarnaast zo rustig mogelijk om zo de onderlinge contrasten te versterken.

Verhoogde betonnen band en gebakken klinkers
Waterberging klimaat adaptief

Klimaatadaptieve beplanting

In een veranderend klimaat is het van groot belang om beplanting te kiezen die bestand is tegen langere periodes van droogte, én korte periodes van overstroming. In de grotere plantvakken is gekozen voor honingbomen. Vanwege de mooie bloei is het een boom waar veel insecten op af komen. Hierdoor wordt de biodiversiteit verhoogd. Ook is het een boom die goed tegen wisselende weersomstandigheden kan.

Centraal in het hof is een groene verblijfsplek gemaakt. Deze plek dient ook als waterberging, waardoor de afwatering van het gebied geborgd is. Een groene omgeving met natte elementen biedt een heel ander microklimaat. Het bevordert de biodiversiteit door een ander type beplanting wat toegepast wordt. Daarnaast zijn er bomen geplaatst voor schaduwwerking, om op deze manier prettig te kunnen verblijven in het hof op warme dagen.

Zo is de buitenruimte in het hof een aangename verblijfsplaats geworden waar natuur en architectuur met elkaar in balans zijn.

Bachmanhof Breda levensloopbestendig wonen
Bachmanhof Breda geveltuinen