Nieuwe plannen in een bestaande stad

Bij het ontwerpen van publieke ruimtes vinden wij het belangrijk om te kijken naar het gebruik van de ruimte(s) en de inpassing in de stad. Wat is de ambitie van de stad en hoe passen de nieuwe plannen in een bestaande stad? Hoe bewegen de mensen zich rondom het station? Welke looproutes zijn er en wat zijn de plekken waar het publiek kan zitten? Bij zo’n grote opgave in een bestaande stedelijke context heb je te maken met veel verschillende partijen en belanghebbenden, dat maakt het complex, maar ook erg interessant.

De belangrijkste verbinding

Het specifieke project ‘de Willemstraat’ vormt de belangrijkste verbinding tussen het station, de binnenstad en Speelhuislaan. In de toekomst zal het ook de verbinding tussen het station en het Havenkwartier vormen.

Vanaf het station vormt de Willemstraat de verbinding met de Bredase binnenstad voor langzaam verkeer. Met de aansluiting op de nieuwe stationspassage vormt het tevens de hoofdverbinding tussen het noordelijk deel van Via Breda en de binnenstad. Deze boulevard wordt primair ingericht voor langzaam verkeer.

Het profiel van de Willemstraat kent een symmetrische indeling, waarbij de brede middenberm van 12 meter uitgevoerd in natuursteen de verbijzondering is. Een statige dubbele bomenrij geeft structuur aan de straat. Naast de middenberm ligt aan beide zijde de in gebakken klinkers uitgevoerde rijweg en aan de gevelzijde bevinden zich trottoirs. Op een aantal plaatsen is ruimte gereserveerd voor het parkeren van auto’s. In dezelfde lijn worden op een aantal plekken op het trottoir zones aangeduid voor kort fietsparkeren.

Winnaar Falco Award Beste Openbare Ruimte 2017

Onlangs opende de verkiezing voor de Falco Award Beste Openbare Ruimte.
Met gepaste trots mogen we vermelden dat we het project Willemstraat genomineerd deze prijs in de wacht wist te slepen.