Voortborduren op bestaand groen

In de woonwijken en grenzend aan de Heikanstsestraat is bestaand groen aanwezig. In ons plan stellen de groenstructuur in relatie met het bestaande groen in het gebied. Zo analyseren we het groen, zoals de bomen en heesters, in dit gebied en sluiten hierop aan. We kijken daarbij niet alleen naar dezelfde typen groen, maar ook naar groen dat juiste complementair is ten aanzien van de bestaande groenstructuur.

Rust in de collectieve buitenruimte

De buitenruimte, het gehele gebied, rondom de woningen wordt in ons ontwerp gekenmerkt door zijn rustige karakter. De rand van de buitenruimte heeft meerdere functies. Met het groen dat we in deze rand plaatsen sluiten we aan op de landschappelijke context. We kiezen voor een moderne ontwikkeling, maar wel eentje die aansluit op de dorpse sfeer van Prinsenbeek.

Het groen dat in de rand wordt geplaatst heeft ook een functie als afscheiding. De groenstructuur sluit het hele perceel op een subtiele wijze in, zodat een gevoel van geborgenheid, collectiviteit en rust ontstaat. Ook van groot belang, omdat er er tussen de woningen in een woonhof is, zoals dat bij een brink het geval is.

ontwerp_architect_buitenruimte

Het woonhof nodigt uit

De geborgenheid die we willen creëren is niet voor niets. Het woonhof moet namelijk leiden tot meer sociale cohesie en dient ook als speelplaats voor de kinderen. Deze ruimte heeft juist een erg open karakter en nodigt uit tot spelen. We versterken de speelaanleiding door karakteristieke meerstammige bomen te plaatsen. Tevens zorgen de meerstammige bomen voor groen ‘van gevel tot gevel’.

Klimaatadaptie

Biodiversiteit en klimaatadaptie zijn essentiële onderdelen in onze ontwerpen. Voor het ontwerp van de buitenruimte van de Heikantsestraat maken we gebruik van slimme oplossingen die het plan toekomstbestendig en veerkrachtig maken. Zo maken we onder andere gebruik van groene bestrating in de parkeerplaatsen. Het water dat op de plaatsen valt wordt direct ondergronds geborgen en dient vervolgens als waterberging voor de beplanting.
Tijdens grote piekafvoeren functioneren de borders als buffer. Het water wordt hier dan opgenomen. In het geval van lange droogte zorgt de waterberging dan weer voor voldoende water om met name bomen van water te voorzien.

landschapsarchitect_prinsenbeek

Biodiversiteit

Het beplantingsplan is sterk ingericht op een verrijking van de biodiversiteit. De randen van de buitenruimte worden ingezaaid met bloemrijk grasland in plaats van gazon en we planten hier inheemse heesters, zodat ook insecten en vogels hier voeding en beschutting in kunnen vinden.

De groenvakken op de brink (het woonhof) worden ingepland met een mengsel siergrassen. Daarnaast is er onder de karakteristieke meerstammige bomen een prettige verblijfs- en speelplek. Dit laatste zou ook de sociale cohesie in de woonwijk weer ten goede komen. Verder kiezen we voor klimaatadaptieve bomen. Deze kunnen tegen overstroming en langere tijden van droogten, daarnaast hebben ze ook als functie om het verharde deel optisch te verkleinen, waardoor het geheel een erg groen karakter krijgt en het gebied toekomstbestendig maakt.