Het toekomstbestendige beplantingsplan

De toekomstbestendige plantenlijst

Onlangs werden we door de HAS Hogeschool uitgenodigd om een presentatie bij te wonen. Natuurlijk stond er een interessant onderwerp op het programma; de toekomstbestendige plantenlijst. Deze plantenlijst wordt breed gedragen door verschillende branches uit de groene sector, in zowel Nederland als België.

Vanaf september 2017 is door verschillende onderwijsinstanties en partijen uit de groene sector gewerkt aan het up-to-date maken van de plantenlijst die ook wij op school hebben geleerd. Soorten zijn komen te vervallen, vervangen door betere cultivars of aangevuld met nieuwe soorten die de toekomst hebben. Deze lijst is ook van invloed op de inrichting van tuin en landschap.

Uniek aan deze lijst is de samenstelling vanuit verschillende invalshoeken. Instanties als de VHG, boomkwekerijen, maar ook de Nederlands bijenhoudersvereninging leverden een bijdrage aan de plantenlijst.

Onze 10 tips voor een toekomstbestendig beplantingsplan.

1. Grondwerk en –verbetering. Alles staat of valt met een goede voorbereiding. Dat geldt voor het werken met planten niet anders. Wat er zich onder de grond afspeelt is erg belangrijk om beplanting een goede start te geven. Dit moet uiteraard afgestemd worden op de planten die toegepast worden.
2. Kwaliteit. Werk met kwalitatief goed plantmateriaal. Slecht ontwikkelde planten hebben het extra zwaar wanneer ze uitgeplant worden. Vitale planten dragen dan ook bij aan een succesvolle beplanting.
3. Ken je plantmateriaal. Gebruik liever een beperkt sortiment waarvan je weet hoe ze groeien dan iedere plant te pas en onpas te gebruiken. Experimenteren is natuurlijk belangrijk maar dit kan ook in kleine aantallen door planten bijvoorbeeld te gebruiken als ‘strooiplant’. Lees ook deze blog.
4. Het gebruik van (Inheems) plantmateriaal, passend in ons klimaat. Dit wordt steeds belangrijker. Deze soorten zijn gewend aan onze fluctuaties en zijn hier beter tegen bestand. Wat ook weer leidt tot minder onderhoud.
5. Kies voor passende planten. Wat zijn de omstandigheden, is er veel invloed van bijvoorbeeld (zee)wind? We dienen te weten op welke bodem we werken om een passend beplantingsplan te realiseren. Ook is de keuze voor de standplaats belangrijk. Hoe groot wordt de plant en hoe verhoudt dit zich tot het geheel?
6. Grassen. Grassen blijven een belangrijke rol vervullen en worden in de toekomst steeds belangrijk. Grassen zijn veelzijdig, sterk en onderhoudsarm. In een tijd waarin weersomstandigheden extremer worden en tijd schaars is, is dit natuurlijk een flinke pré!

7. Ga voor zekerheid. Onze beplantingsplannen zijn vaak een inpassing in bestaande structuren, tussen bomen en heester. Niet alle soorten staan makkelijk in deze schrale omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een standplaats op de stamvoet van een boom. Makkelijke soorten als de Aster divaricatus, Symphytum grandiflorum en Phlomis russeliana zijn hier uitermate geschikt voor.
8. Biodiversiteit. Als invullers van de groene ruimte hebben wij de ‘verantwoordelijkheid’ om na te denken over de bijdrage aan de natuur. Denk aan eenvoudige inpassingen als nectar producerende planten. Biodiversiteit is een onderwerp dat vaak passeerde tijdens de presentatie en ook zeker de nodige aandacht verdient. Zo behouden en verbeteren we ons ecosysteem.
9. Koppel ontwerp aan beheer. Wat is het eindbeeld en hoe gaan we dit gedurende de jaren in stand houden? Ook twee jaar na aanplant moet iets blijven functioneren. Welke soorten kiezen we en wat is de levensverloop van deze soorten? Zijn het langlevende soorten, sterven ze af naar twee jaar en zaaien ze uit, breiden ze zich gestaag uit? Hier is kennis van planten en het juiste beheer voor nodig.
10. Omdenken. Niet alles kan en hoeft op de centimeter aangeharkt worden. Door anders te kijken naar beplantingen, het te zien als verrijkte natuur, en bloei niet altijd als belangrijkste factor te nemen wordt beplanting interessanter en kan het meerdere functies dienen (bijvoorbeeld ook bijdrage aan biodiversiteit).

Door het toepassen van de lijst geniet je langer van de tuin, maar zijn er ook verantwoorde keuzes te maken die naast het esthetische aspect bijdragen aan zaken als biodiversiteit en het ecosysteem waarin we leven.

Bent u op zoek naar advies over de inrichting van uw tuin? We hebben verschillende specialisten in huis die u graag helpen. Neem contact op met ons.