Studio REDD Stedekestraat industrieel

Behoud industrieel karakter

Tijdens ons eerste bezoek troffen we een verlaten industrieel complex met een bijzonder karakter. Een karakter dat zowel in de nieuwe gebouwen alsook de openbare ruimte terugkomt. Aan de rand van het perceel bevindt zich deels een oude kloostermuur die behouden blijft en op specifieke plekken een doorbraak krijgt om zo de achterliggende tuin te verbinden met de nieuwe omgeving.

Per woongebouw kiezen we vervolgens voor een specifieke sfeer waarin we de kenmerken van het bestaande terrein laten terugkomen. Zo worden oude sheddak spanten omgevormd tot een pergola en wordt een oude betonvloer hergebruikt als bestrating waaruit scheggen worden gezaagd waar groen een plek vindt.

Bij het tweede woongebouw creëren we een tuin die is geïnspireerd op de achtergelegen kloostertuin. Bij het derde gebouw ontwierpen we een ‘watertuin’ met centraal een grote wadi die het water van het gebied opvangt tijdens regenval, en in droge dagen dient als avontuurlijke speelplek.

Studio REDD Stedekestraat kloostermuur
Studio REDD Stedekestraat binnentuin

Elke plek een uniek beplantingsplan

De drie verschillende tuinen geven we middels het toepassen van verschillende beplanting ook drie verschillende karakters. Voor de kloostertuin ontwierpen we een beplantingsplan wat is opgebouwd uit met voornamelijk klassieke soorten. Voor de industriële tuin, waarin de oude betonvloer wordt hergebruikt, passen we vooral pioniersvegetatie beplanting toe.

Voor de watertuin tenslotte passen we beplanting toe die goed bestand is tegen het frequent onder lopen met water en door een spreiding in soorten, een sterke bijdrage doet aan de lokale biodiversiteit.

Studio REDD Stedekestraat openbare ruimte