Studio REDD Meckelenburgstraat Eindhoven groen centraal

Groen staat centraal

In ons ontwerp voor de buitenruimte staat het beleven van het groen centraal. Iedere grondgebonden woning heeft bijvoorbeeld een eigen groene voortuin die aansluit op een padenstructuur die alles met elkaar verbindt. Binnen deze padenstructuur zijn vervolgens twee collectieve verblijfsplekken opgenomen op de plekken waar de paden op natuurlijke wijze samen komen.

Het plan heeft de ambitie om radicaal te vergroenen en doet dat in meerdere lagen. De basis wordt gevormd door een kruidenlaag en vaste planten waarop vervolgens bloeiende struiken worden gepland die voedsel en ook schuilplekken voor ecologie bieden. Een transparante bomen voegt hier hoogte aan toe filtert door de transparante kronen op bijzondere wijze het licht. Een laatste laag is die van klimplanten die de blinde gevels van het complex een groene aanblik geven. Tenslotte hebben we een waterelement voorzien die naast een fijne speelaanleiding ook ecologisch extra waarde zal toevoegen.

Studio REDD Meckelenburgstraat Eindhoven entree

Hergebruik van materialen

De padenstructuur van de Meckelenburgstraat zal bestaan uit hergebruikte betonplaten die van oude aanwezige schuren zijn afgehaald, worden gebroken, en vervolgens als ‘flagstones’ in de verharding worden toegepast. Ook een aantal benodigde keerwanden wordt gemaakt van hergebruikt materiaal waarin vervolgens bankjes worden opgenomen. De noodzaak voor deze keringen komt voort uit het feit dat een deel van het gebied ondergronds een halfverdiepte parkeergarage herbergt. Juist deze hoogteverschillen gebruiken we graag om zowel privacy als extra spanning aan de buitenruimte te geven.

Een laatste bijzonder element is de verlichting die middels spankabels van gevel tot gevel worden opgehangen. We voorkomen daarmee dat er extra lichtmasten zouden moeten worden geplaatst en het beeld ‘verrommelt’. Een laatste detail om de nadruk vooral op de beleving van groen en de seizoenen te houden. Een duurzaam en groen wooncomplex waarin woongenot voorop staat!

Studio REDD Meckelenburgstraat Eindhoven