NIEUW GEMAAL EN BOEZEMKANAAL HARDINXVELD

Het graven van een kanaal. Een van oudsher oer-Hollandse opgave, maar hoe vaak wordt er in Nederland nog een nieuw kanaal aangelegd? Als landschapsontwerpers zijn we dan ook trots om te mogen delen dat we in een integraal projectteam bestaand uit Waterschap Rivierenland, Infram, Sweco, RPS en HydroLogic, mogen werken aan de inpassing van een compleet nieuw kanaal!

Projectgebied is de eeuwenoude Alblasserwaard ter hoogte van Hardinxveld. Door het veranderende klimaat lukt het hier niet meer om de peilen van het water met twee gemalen vanuit Kinderdijk op het gewenste peil te houden. Piekbuien komen namelijk steeds regelmatiger voor en door verdroging moet er anderzijds ook steeds vaker (zilt) water uit de rivier weer terug de polder in worden gelaten, waardoor deze verzilt.

Door een nieuw gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld hoeft niet al het water meer via Kinderdijk te worden afgevoerd en kan het water in de boezems beter worden beheerst. Voor het ontwerp van het gemaal en de bruggen werken we nauw samen met studio] [space architecten. In de komende maanden werken we al schetsend met het projectteam naar een ruimtelijke inpassing van het kanaal en de bijbehorende bouwwerken (in vaktaal kunstwerken genoemd).

Meer weten?
Lees verder op de projectpagina van het waterschap