Beplantingsplan Flight Forum Eindhoven

In Eindhoven zijn we betrokken bij de ontwikkeling van Flight Forum: een bedrijvencluster met een grote mix aan functies. Een stuk van Eindhoven in ontwikkeling, waar medewerkers, bewoners, studenten en passanten elkaar tegenkomen in groene omgeving met dynamische bebouwing, pleintjes, en koffiebars.

Studio REDD is gevraagd om een beplantingsplan te maken voor het centrale plein op basis van het ontwerp van Karres en Brands landschapsarchitecten. Hierin is de sfeer van de eerder gerealiseerde straatjes vertaald naar een groot plein dat gelegen is op het parkeerterrein van Flight Forum.

Deze opdracht heeft veel technische uitdagingen op het gebied van af- en bewatering, bomen op het dak, granulaatsamenstelling en beplanting die goed kan groeien op de daktuin. Naar aanleiding van het beplantingsplan zijn er een aantal aanpassingen gedaan in het ontwerp, en worden er momenteel veel technische aspecten voorbereid en uitgewerkt door de aannemer.

Kortom; een project dat volop in ontwikkeling is!