Logo
Menu

Werkwijze

Intakegesprek

U heeft ons gevonden. Misschien heeft u ons gegoogled of bent u op aanbeveling van één van onze relaties bij ons terecht gekomen. Dan maken we graag nader kennis middels een vrijblijvend intakegesprek. Dat kan op locatie, maar uiteraard bent u ook van harte welkom bij ons op de studio.

Onze ontwerpen zijn maatwerk. Dat betekent dat we bij ieder project verschillende zaken inventariseren. We kijken vooral naar de context en hebben daarbij drie hoofduitganspunten. Wie is onze opdrachtgever, hoe zit het leven van hen eruit en wat zijn de ambities voor de tuin? Hoe ziet het interieur en de architectuur eruit en tot slot, wat is de landschappelijke context?

Voorstel

Wanneer al deze wensen zijn geïnventariseerd starten wij met het het opstellen van een offerte. We beschrijven hierin de verschillende fasen van het project. We scheppen vanaf de start duidelijkheid door de uren, voor een goed doordacht tuinontwerp, per fase te vermelden.

Hebben we u met het voorstel kunnen prikkelen? Met een handtekening onder het voorstel zet u ons direct aan het werk. Kiest u voor een REDD tuinontwerp en oplossing om de gehele realisatie bij ons uit te besteden, of helpen we na afronding van het tuinontwerp om hoveniers middels een bestek onderling te vergelijken? In beide situaties maken we duidelijke afspraken, zodat u exact weet wat u van ons mag verwachten en wat we andersom van u verwachten.

Bouwteam

Kiest u voor nieuwbouw of een grote renovatie? Zijn de architect en de interieurarchitect al ingeschakeld? Dan worden we graag zo vroeg mogelijk in het traject betrokken. Door ons vroegtijdig te betrekken halen we het maximale resultaat uit de kavel / de opgave en voorzien we tijdig de uitdagingen die er zijn. Met het hele bouwteam zorgen we dat we de ideale woonomgeving voor onze opdrachtgevers realiseren, waarbij binnen en buiten optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Maatwerk ontwerp

We gaan bij een opdracht met veel plezier aan de slag. We vertalen hiervoor allereerst alle wensen en ideeën naar een moodboard dat we samen bespreken. Hierna gaan wij met het hele team op de studio volop aan de slag in brainstorms waarin we alle creativiteit samenbrengen en vertalen naar schetsmodellen zoals we in de offerte hebben besproken.

We besteden tijdens onze projecten veel aandacht aan het leven van onze opdrachtgevers, de context, het interieur en de architectuur om het droombeeld vast te stellen. Dat stelt ons in staat om met onze ideeën uw verwachtingen te overtreffen. Omdat we dit traject samen zijn aangegaan bent u een belangrijk onderdeel van het proces. Het schetsontwerp presenteren we dan gewoonlijk ook in 3D voor een optimale en realistische beleving. Zo maken we alle creatieve ideeën en afwegingen die we als studio hebben inzichtelijk.

Na het schetsontwerp volgt het definitief ontwerp. Hierin maken we de vertaalslag van het droombeeld naar het budget. We werken het tuinontwerp in een eerste serie principe details uit om zo een goed onderbouwde raming op te stellen. Welke materialen gaan we bijvoorbeeld gebruiken? Gaan we voor houten lamellen bij de ingetekende wand of worden het stoere steenstrips die goed matchen met de kleur van de tegels rondom het zwembad? Deze principe details zijn belangrijk voor een goed onderbouwde en realistische raming. Samen nemen we het uitgewerkte ontwerp door en nemen beslissingen over hoe we het optimale uit het beschikbare budget halen.

Voorbereiding

De aanleg van de tuin komt dichterbij. In deze fase (het technisch ontwerp) werken we het ontwerp tot in detail uit, zodat het gerealiseerd kan worden. Om ervoor te zorgen dat alle planten op de juiste plek staan, in relatie tot de zon, schaduw, bodemgesteldheid (en nog veel meer) stellen onze ontwerpers een uitgebreid beplantingsplan op. We vatten dit allemaal samen in een bestek voor de tuin. Daarin staat precies vermeld wat we van de uitvoerende partijen verwachten.

Keuze uitvoerende partij

Voor de realisatie van de tuin maken we gebruik van een partnernetwerk dat we de afgelopen jaren met zorg hebben geselecteerd. Op deze manier kunnen we de gehele realisatie, samen met onze partner, verzorgen. Indien gewenst kunnen we ook meerdere partijen vergelijken. Op basis van prijs, kwaliteit, vertrouwen en ervaring maken we samen de keuze voor het beste gevoel.

Uitvoering

Studio REDD is verantwoordelijk voor de esthetische kwaliteit van de tuin. Dat wil zeggen dat we het project begeleiden om ervoor te zorgen dat alle woonwensen, binnen budget, worden gerealiseerd. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering. Zo halen we het maximale uit onszelf, ons partnernetwerk en de opdracht.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.