Landschappelijk gradiënt

De huidige kavel wordt gesplitst in twee percelen, een met privé woning en tuin en een perceel voor het kantoor, ook met bijbehorende tuin. Op het perceel is sprake van een duidelijk landschappelijk gradiënt. Rondom het kantoor is ruimte voor parkeren, een terras aan het water en een tuin. Voorbij de Leij en de achterkant van de kavel wordt de buitenruimte steeds minder gecultiveerd en meer natuurlijk. Dit natuurlijke deel van het perceel wordt voornamelijk ingezet om de plaatselijke ecologie te stimuleren. Dit wordt gedaan door middel van de aanplant van inheemse bomen, bloeiende heesters en gemengde hagen, waard- en drachtplanten voor lokale fauna, zoals vlinders en bijen en het geheel wordt ingezaaid met een grasmengsel met wilde bloemen en kruiden.

Landschappelijk ontwerp kantoor

Schuurvolume

Het kantoor kenmerkt zich als een abstract schuurvolume, uitgevoerd in zwarte planken en een zinken felsdak. Met de archetype schuurvorm, een bouwlaag plus kap, wordt aansluiting gezocht bij het historisch ensemble van stal, schuur en boerderij aan de Abcovenseweg. Het gebouw heeft een gesloten uitstraling naar de voorzijde, de entree is terugliggend ontworpen. Tussen de planken zal een glimp van het kantoorleven op te vangen zijn. Naar het beekdal toe opent het kantoor zich met een gevelbrede pui.
Het interieur wordt sober en functioneel gehouden, zodat het in contrast staat met het panorama op het omringende landschap.

Black barn kantoor