Logo
Menu

Zandoogje Oosterhout

De gemeente Oosterhout kampt, net als vele Brabantse steden, met een woningtekort. Er zijn verschillende ideeën voor nieuwbouwprojecten in deze regio, waar ’t Zandoogje er een van is. Grenzend aan de woonbuurt ‘de Vlindervallei’ en de Vrachelse Heide ligt een braakliggend terrein, de ontwikkellocatie voor ‘t Zandoogje. De gemeente heeft een aantal marktpartijen gevraagd om een visie te ontwikkelen. In een multidisciplinair ontwerpteam zijn er 3 appartementenvilla’s ontworpen in een groene woonomgeving. In deze projectbeschrijving de uitwerking van het ontwerp dat wij hebben voorgesteld binnen de aanbesteding.

Wonen in het groen

In onze ontwerpen leggen we altijd de relatie met de landschappelijke context. Ook bestond er een sterke wens bij de gemeente om het omliggende landschap te betrekken bij dit project. Toekomstige bewoners wonen hier dan midden in het groen, dat het aantrekken van bewoners ook vergemakkelijkt.

Groene entree

De ontwikkellocatie ’t Zandoogje in Oosterhout vormt de entree van de woonbuurt de Vlindervallei. Deze woonbuurt grenst aan het natuurgebied de Vrachelse Heide, die bestaat uit stuifzandgebieden, heidevelden en naaldbos. Groene uitlopers van het natuurgebied dooraderen de woonbuurt, waardoor rood en groen hier op een natuurlijke wijze in elkaar overgaan.

Om de nabijheid van de Vrachelse Heide al bij de entree van de Vlindervallei voelbaar te maken en kracht bij te zetten, is in het plan “DE VLINDERHEIDE” de ontwikkellocatie getransformeerd tot een heideveld, waarin drie appartementenvilla’s geprojecteerd zijn.

Biodiversiteit en duurzaamheid

Het vele groen in de directe omgeving van “DE VLINDERHEIDE” wordt zeer gewaardeerd, niet alleen bij mensen. De aanwezigheid van volwassen groen wordt als grote waarde gezien, die we alleen maar kunnen omarmen. In het plan wordt naast groen ook waarde gehecht aan het welzijn van verschillende dieren en insecten. Het plan versterkt daarom ook op alle mogelijke manieren de natuurwaarden om een zo prettig mogelijke leefomgeving te creëren voor mens en dier. Dát is pas wonen in het groen.

Beplanting

De beplanting maakt de buitenruimte uniek. Het rustige, natuurlijke beeld van de heide wordt afgewisseld met verschillende bloeiende heesters, een aantal stevige bomen langs het water en in de hei, grote klimplanten tegen de gevels en plantenbakken op de balkons van de gebouwen. Zo integreren de gebouwen in het groen. Alle soorten die worden toegepast zijn streekeigen en zouden hier dus van nature ook groeien.

Om een extra verbijzondering toe te voegen is er gekozen voor een ecologische plantencombinatie, die in de ontmoetingsplaats zal worden geplaatst. Het dak van de half verdiepte parkeerkelder daar waar deze buiten de gevellijn van de appartementen uitkomt, wordt voorzien van sedum-beplanting. Naast de ecologische waarde draagt dit bij aan de waterberging in het gebied.

Zones en functies

In het ontwerp is volledig rekening gehouden met eenieders behoeften. Er is voorzien in voldoende parkeergelegenheid en een verantwoorde afwikkeling voor de vuilophaaldiensten, zonder afbreuk te doen aan de verblijfskwaliteit. Het terrein is rolstoeltoegankelijk en er is voor jong en oud plek om te bewegen, spelen en leren. De paden zijn gemaakt van duurzame klinkers, die met de jaren beter tot hun recht gaan komen.

Meer zien van onze projecten? Bekijk ze hieronder of neem contact op.