Logo
Menu

Herontwikkeling buitenruimte
Flight Forum Eindhoven

Het business park Flight Forum in Eindhoven wordt de komende jaren onder handen genomen en de openbare ruimte gaat op de schop. Landschapsarchitectenbureau Verhoeven | de Ruijter heeft het masterplan en een schetsontwerp opgesteld. Studio REDD is gevraagd om de plannen voor de groene buitenruimte nader uit te werken en gereed te maken voor realisatie. Het totale bedrijvenpark is opgedeeld in drie delen, de noordelijke straatjes, een centraal plein en de zuidelijke straatjes. De noordelijke straatjes wordt als eerste deel onder handen genomen.

Flight Forum Eindhoven

Een nieuwe groene buitenruimte

Het terrein van Flight Forum bestaat nu grotendeels uit dode materialen, zoals asfalt en beton. Het bedrijvenpark ondergaat deze transformatie onder andere om een bijdrage te leveren aan de ecologische waarden in het gebied.
Het idee is om een groene buitenruimte te creëren welke aansluit op de omliggende duin-heidegebieden.

Er is gekozen voor een ruige beplanting, denk hierbij aan grillige bomen in borders van vaste planten en grassen, die bijdragen aan de biodiversiteit van het gebied. Nabij de verblijfsplekken worden er border gerealiseerd met accenten van bloei.
Onder de beplantingsvakken wordt een krattensysteem geïnstalleerd waar regenwater in geborgen kan worden. Door het maken van een schijnwaterstand, overleeft de beplanting lange periodes van droogte zonder dat hier extra beregening voor nodig is.

Aangenaam verblijfsklimaat

De bebouwing van het business park dienen als een raamwerk als het ware. De ontsluiting en toegankelijkheid van het terrein wordt behouden, maar binnen het raamwerk wordt het straatbeeld vergroend en worden er verblijfsruimtes gecreëerd. Alle ruimte op het bedrijvenpark die niet gebruikt wordt voor routing, wordt getransformeerd naar groene verblijfsruimtes. In het ontwerp wordt onderscheid gemaakt in drie verscheidene verblijfsplekken. Zo is er een zitje aan de straat, een zitje in het groen en een zitje met een picknicktafel.
Bij de entree van ieder gebouw wordt een zitelement geplaatst in de vorm van een entree-signing met hierop een uitgelicht huisnummer. Naast deze verblijfsruimtes zijn er 2 koppelpleinen waar verschillende verkeersstromen en functies samenkomen.

Ontwerp verblijfsruimte
Flight Forum buitenruimte
Flight Forum masterplan

Bekijk hieronder meer van onze zakelijke projecten of neem contact op met de studio.