Logo
Menu

De Gouden Doos

Als ontwerpstudio moeten we onszelf ook regelmatig uitdagen om met nieuwe oplossingen te komen. Dat doen we binnen onze projecten, maar ook door het meedoen aan ontwerpwedstrijden. De kaders van de wedstrijden zijn behoorlijk ruim en juist dan kan de creativiteit volop vloeien.

In dit geval namen we deel aan de designchallenge “Out of the Box”, gelanceerd door CAST, Kunst Loc Brabant en Vereniging Deltametropool. Het vraagstuk heeft betrekking op de groeiende bedrijventerreinen en een wildgroei aan afzichtelijke gebouwen. Voornamelijk in de logistieke sector. Daar moet toch een andere oplossing voor zijn? Samen met Studio Space, Buro013 en Hildenbrant staken we de koppen bij elkaar om ons te buigen over een radicale oplossing, die later de projectnaam “De Gouden Doos’ kreeg.

Logistieke hotspot

Met een oppervlak van 1.000.000 m2 aan logistieke vloeroppervlak is De Gouden Doos, met standplaats Tilburg, het grootste distributiecentrum van Nederland. Daarmee introduceren we een nieuwe schaal in Nederland. Het is niet alleen een groot gebouw, maar er hangt ook een symboliek aan het gebouw dat uitdaagt na te denken over ons consumentengedrag.

Met het concept De Gouden Doos laten we het krampachtige maaiveld-denken los en zorgen we voor een model dat minder beslag legt het ons landschap. We zorgen voor een perfecte aansluiting op de wegen en binnenvaart, zodat er ook op het logistieke proces kan worden bespaard. Wil je meer informatie over de gouden doos? Kijk dan op: De Gouden Doos

Midden in ‘t groen

De Gouden Doos landt in een groen landschap. Nieuwe bedrijventerreinen hoeven niet aangelegd te worden. Het open landschap van Wijkevoort (300.000 m2 vloeroppervlak gepland) en Zwaluwbunders (200.000 m2) blijft behouden en biodiversiteit wordt gestimuleerd. Door verschillende bedrijven de mogelijkheid te geven om zich binnen het nieuwe raamwerk te ontwikkelen, komen in een later stadium ook bestaande Brownfields vrij voor stedelijke uitbreiding of natuurontwikkeling. Doordat het volledige programma in het gebouw plaatsvindt, is het distributiecentrum ingebed in een contrasterende groene zoom.

Samen(werken)

Sinds de start van onze studio zorgen we voor sterke relaties. We hebben dan bij ieder project de mogelijkheid om de beste keuze voor onze opdrachtgever te maken. Ook een ervaring als deze zorgt weer voor mooie nieuwe verbindingen. Zo drinken we vrijdagmiddag geregeld een glaasje met Studio Space, die inmiddels ook in de Black Barn gevestigd zijn.